گروه آموزشی بیتالون متشکل از افراد متخصص، خلاق و جویای پیشرفت در زمینه علمی است. هدف این مجموعه تولید محصولات با کیفیت و کاربردی در راستا ارتقاء آموزش کشور است.

مسلما وجود افراد با تجربه که در زمینه تخصص خود مهارت های کافی داشته و در دانشگاه های برتر کشور تحصیل کرده اند، به هرچه کامل تر شدن این مجموعه کمک شایانی کرده است.

اعضای گروه بیتالون